I Guds namn, Den Nåderike, Den Barmhärtige

IslamGuiden.com har nöjet att lansera Sahihalbukhari.se - den kompletta svenska översättningen av Sahih Al-Bukhari på Internet. Sahih Al- Bukhari är en samling av Profeten Muhammads (frid och välsignelser vare över honom) uttalanden och handlingar, också känd som Sunnah. Återgivelserna av Profetens uttalanden och handlingar kallas för hadith (pl. ahadith).

Allah (swt) säger i Koranen [kapitel 33 vers 21]:
"I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen."

Bukharis samling är bland den Muslimska världen känd för att vara en av de mest autentiska samlingarna av Profetens Sunnah och den betraktas som den mest korrekta boken om Islam efter Allahs bok, Koranen.

Imam Al-Bukhari, författaren till boken Sahih Al-Bukhari, föddes i Hijra år 194 i staden Bukhara i Uzbekistan. Hans egentliga namn var Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Han blev tidigt faderslös och började lära sig ahadith vid 10 års ålder. Han skulle komma att resa många och långa resor för att samla ahadith. Man tror att han samlade ihop 300000. Hans största insats låg i att skilja de falska ahadith från de äkta, autentiska. Han valde ut bara ett fåtal av de han funnit. Det sägs att han arbetade dag och natt och att han bad två raka'ah innan han lade en hadith till sin samling. Namnet Sahih betyder äkta, autentisk, sann och många lärda har försökt hitta fel i haditherna och i deras berättarkedjor men inte lyckats.

Imam Bukhari är en av 9 som skapat berömda hadithsamlingar. De övriga är, Sahih Muslim, Sunan Attirmithi, Sunan Annasai, Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmed, Muata Malik och Sunan Addarimi.

Profeten Muhammads (frid och välsignelser vare över honom) sunnah är den andra av de två grundläggande källorna för islam efter Allahs bok, Koranen. Sunnah är ett komplement till Koranen och den som förnekar den betraktas därför inte som muslim.

Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade i en hadith:
"Människor! Jag har lämnat till er något om ni håller fast vid, kommer ni aldrig att gå vilse: Allahs bok och min sunnah" Rapporterad av Al- Haakim.

Sahihalbukhari.se är det andra i raden av de projekt som startats av IslamGuidens Dawa Fond. Det första var www.koranensbudskap.se , den svenska översättningen av Koranen.

Sahih Al-Bukhari består av 9 volymer som innehåller 93 böcker och den täcker nästan alla livets aspekter för en Muslim.

Översättningen görs från engelska (Källa: www.islam.us) och den sker löpande och i etapper. Vi publicerar varje bok allteftersom översättningen blir klar. Vår förhoppning är att sajten, tillsammans med koranensbudskap.se ska bli Sveriges mest användbara islamiska sajter.

Sajten riktar sig till alla muslimer i Sverige som icke-muslimer, med intresse för Islam.

Vi är medvetna att detta mänskliga verk kan inte vara helt felfritt. Därför behöver vi er hjälp. Om ni hittar fel i översättningen eller i texten ber vi er att omedelbart rapportera dessa felaktigheter så att de kan rättas till så fort som möjligt, Insha Allah.

För att rapportera fel kan ni klicka på länken "Rapportera fel" som finns ovanpå varje hadith.

Till alla som hjälpt till så att detta projekt blev verklighet vare sig med pengar eller annat, framför vi ett stort tack och ber Allah (swt) att belöna dem med det bästa i detta liv och med paradiset i det andra livet, ameen.

Vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, förslag och idéer på förbättringar och annat till e-mailadressen: info@sahihalbukhari.se

IslamGuiden
Stockholm 2008-12-08